My Profile Photo

Mehmet Cem Yücel


En yalın haliyle paylaşım platformu
Java Cloud Mikroservis Spring Boot NoSQL Kafka Dağıtık Sistemler Big Data ve Blockchain hakkında karalamalarım


Simetrik Şifreleme ve Blockchain

Bir şifreleme algoritması ortaya konduğunda whitepaperlarında matematiksel olarak ne kadar hızlı şekilde anahtar aracılığıyla şifrelenebilip şifresinin geri açılabildiğinin yanı sıra şifrenin kırılabilmesinin zorluğu da matematiksel fonksiyonlarla ifade edilir. Çünkü şifrelemede temel amaç hashlemenin tersine verinin eski haline döndürülebilmesidir. Simetrik ve asimetrik anahtarlama konuları oldukça matematiksel konular olmakla beraber biz bu derinliğe inmeyeceğiz. Konunun daha çok blockchain yaklaşımlarında nerelerde hangi amaçlarla kullanıldığı konularına değinmeye çalışacağız. Farklı blockchain örneklerinde farklı algoritmalar tercih edilse de tüm örneklerde temel amacın ağın güvenliğinin sağlanması olduğunu söyleyebiliriz.

Yazının devamı için tıklayın…

comments powered by Disqus