My Profile Photo

Mehmet Cem Yücel


En yalın haliyle Türkçe yazılım blogu.
Java, Cloud, Mikroservisler, Spring Boot, NoSQL, Kafka, Dağıtık Sistemler ve Blockchain konuları hakkında karalamalarım


 1. Kafka Streams Windowing

  https://miro.medium.com/max/150/0*Dg0Gr6w92tALzjGh.webp

  Kafka Streamsin son yazısında Windowing konusunu inceleyeceğiz. …


 2. Kafka Streams Stateful Operations

  https://miro.medium.com/max/150/0*jZhKkFZoAWCuZzs0.webp

  Önceki yazımızda Kafka Streams’te KTable konusuna değinmiştik ve Kafka Streams’in cachelediği verileri belirli periyotlarda default storeu olan RocksDB’de nasıl tuttuğundan bahsetmiştik. Geçen yazıda dile getirmesem de RocksDB’de store ettiğimiz şey aslında okuduğumuz recordlara ait bir state. Bu ve bunun gibi başka verilerin özetlerini nasıl yönettiğimiz konusuna da bu yazımızda değineceğiz. …


 3. Kafka Streams KTable

  https://miro.medium.com/max/150/0*DowA3KXXNQ-W6i1b

  Önceki yazımızda Kafka Streams hakkında temel bilgilerimizi edinmiştik. Bu yazımızda KTable kavramını inceleyeceğiz. …


 4. Kafka Streams Nedir

  https://miro.medium.com/max/150/1*gNhxKQM1FtjzVsJf0UVTkg.webp

  Apache Kafka’yı çoğumuz duymuştur, kendisini açık kaynak dağıtık bir event streaming platformu olarak tanımlıyor. Bugün Kafka’nın standart message broker özelliklerinden ziyade Kafka Streams’i irdeleyeceğiz. …


 5. Loglama İçin Hala ELK Mı Kullanıyorsunuz 1- Loki ve Time Series Databaseler

  https://miro.medium.com/max/150/1*D_Yu51tJZBK70suixBWPlQ.jpeg

  Graylog, ELK, Splunk… Piyasada çokça kullanılan ücretli/ücretsiz merkezi loglama çözümleri. İşin ilginci log miktarınız arttıkça bakım ve operasyonel maliyetiniz daha da artıyor. Neden diyorsanız, yazılan her satır, her kelime logun indekslenerek aranabilir olarak tutulmasının yarattığı maliyeti hatırlamamız lazım. Onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce mikroservisinizin olduğu bir dünyada bu loglar inanılmaz boyutlara gelerek kullandığınız ürünün dikeyde değil yatayda daha farklı şekillerde ölçeklenmesi ihtiyacını yavaş yavaş kapınıza getirecek. …


 6. Golang Message Broker Object Mapper Testing

  https://miro.medium.com/max/150/0*d70VvJL7EhiARvgS.png

  “Golang ile Uçtan Uca Proje Yapımı Serisi” 6. yazısında Go’da Kafka ile nasıl iletişim kurulabileceğinden, object mappingin nasıl yapılabileceğinden ve belki de en önemlisi test nasıl yazılabileceğinden bahsedeceğiz. …


 7. Golang Api Management

  https://miro.medium.com/max/150/1*hV308VnNWS1xlrSaztOHkw.png

  “Golang ile Uçtan Uca Proje Yapımı Serisi” 5. yazısında Go’da Api Yönetimi nasıl yapılır sorusunun cevabını arayacağız. Değineceğimiz başlıklar aşağıdaki gibi olacak; …


 8. Golang DB Migration RDBMS ORM Integration

  https://miro.medium.com/max/150/0*6pQrd5Dnhivf8Tp8.png

  “Golang ile Uçtan Uca Proje Yapımı Serisi” 4. yazısında Go’da db migrationı nasıl yapılır sorusunun cevabını arayacağız. Ayrıca RDBMS(Postgre) entegrasyonunu bir ORM toolu(Gorm) kullanarak nasıl yapabileceğimize değineceğiz. …


 9. Golang Central Logging Management

  https://miro.medium.com/max/150/0*u2bTNB7kf_jjWm9s.jpeg

  “Golang ile Uçtan Uca Proje Yapımı Serisi” 3. yazısında Go’da Merkezi Loglama Yönetimi nasıl yapılır sorusunun cevabını arayacağız. Ayrıca Access Log management için sonraki yazılarımızdan birisine atıfta bulunacağız. Merkezi loglama için 2 alternatif yöntem tasarlayacağız ve bunlar aşağıdaki gibi olacak. …


 10. Golang Configuration Management

  https://miro.medium.com/max/150/0*mOD5OS5YTXwx-Vd-.png

  “Golang ile Sıfırdan Proje Yapalım” serisinin 2. yazısında Go’da konfigürasyon yönetimi nasıl yapılır sorusunun cevabını arayacağız. Viper konfigürasyon yönetim toolunu 3 farklı yöntemle besleyerek birer örnek çıkarmaya çalışacağız. Kullanacağımız yöntemler aşağıdaki gibi olacak. …