My Profile Photo

Mehmet Cem Yücel


En yalın haliyle paylaşım platformu
Java Cloud Mikroservis Spring Boot NoSQL Kafka Dağıtık Sistemler Big Data ve Blockchain hakkında karalamalarım


12 Factor Nedir Türkçe ve Java Örnekleri

12 Factor, ölçeklenebilir cloud uygulamaları geliştirebilmek için bir uygulamada olması önerilen 12 maddeyi tanımlayan bir manifestodur. Heroku’nun kurucularından Adam Wiggins tarafından 2012 yılında ortaya atılmıştır. Orjinal metinlere 12factor.net ve buradan(Türkçe) adreslerinden erişilebilir. Bugün aşağıdaki 12 Factor manifestosunu detaylı bir şekilde irdelemeye çalışacağız.

 1. Codebase (Kod Tabanı)
 2. Dependencies (Bağımlılıklar)
 3. Config (Yapılandırma)
 4. Backing Services (Destek Servisleri)
 5. Build, Release, Run (Derleme, Sürüm, Çalıştırma)
 6. Processes (Süreçler)
 7. Port Binding (Port Bağlama)
 8. Concurrency (Eş Zamanlılık)
 9. Disposability (Kullanıma Hazır Olma Durumu)
 10. Dev/Prod Parity (Geliştirme/Üretim Ortamlarının Eşitliği)
 11. Logs (Günlükler)
 12. Admin Processes (Yönetici Süreçleri)

Yazının devamı için tıklayın…

comments powered by Disqus